Photo: Jerzy Kociatkiewicz

MONIKA KOSTERA

PUBLICATIONS

 

 

Books

Articles in Academic Journals

Contributed Chapters

Encyclopedia Entries

Publications in Polish Journals

Book Reviews

Conference Papers

Other

Popular Publications

Academic Theses

Poetry

 Books

 

U,


Articles in Academic Journals

Up


 

Contributed Chapters

in edited books

 • (2022) "Introduction", in: Monika Kostera (ed.) Writing Differently: A quest for meaningful academic witing. Cheltenham: Edward Elgar, p. 9-16.
 • (2022) "Caring reviews", in: Monika Kostera (ed.) Writing Differently: A quest for meaningful academic witing. Cheltenham: Edward Elgar, p. 88-98.
 • (2022) with: Tomasz Ochinowski) "Etos organizacyjny, czyli o zagrożeniach płynących z autonomizacji celów dla zarządzania dla dobra wspólnego", in: Ewa Barlik and Anna Goryńska (eds) O mądrą i sprawną Polskę". Warszawa: Poltext, p. 179-200.
 • (2022) (with: Tomasz Ludwicki and Anna Modzelewska) "Learning to fly: Onm teaching the ethnographic craft", in: Jenna Pandeli, Neil Sutherland, Hugo Gaggiotti (eds) Organizational Ethnography: An experiential and practical guide, London: Routledge, p. 195-212.
 • (2021) (with: Anna Modzelewska) " To look at the world from the Other’s point of view: intervie," in: Monika Kostera and Nancy Harding (eds) Organizational ethnography. Cheltenham: Edward Elgar, p. 74-90.
 • (2021) "Observation: On the importance of being there", in: Monika Kostera and Nancy Harding (eds) Organizational ethnography. Cheltenham: Edward Elgar, p. 31-44.
 • (2021) (with: Joanna Średnicka) "Notes and poetry from the field: A fieldwork diary", in: Monika Kostera and Nancy Harding (eds) Organizational ethnography. Cheltenham: Edward Elgar, p. 18-30.
 • (2021) (with: Nancy Harding) "Doing ethnography", in: Monika Kostera and Nancy Harding (eds) Organizational ethnography. Cheltenham: Edward Elgar, p. 1-17.
 • (2021) "A time to speak (Commentary", in: Rafał Majka, Monika Różalska amd Anna Treska-Siwoń (eds) In/Exclusions: Social responsibility of institutions. Kraków: Copernicus Center Press, p. 13-20.
 • (2020) (with: Jerzy Kociatkiewicz) "In defense of the comfort zone: Against the hegemony of creative destruction", in: Anders Örtenblad (ed.) Against Entrepreneurship: A critical examination. London: Palgrave-Macmillan, DOI: 10.1007/978-3-030-47937-4 
  (2020) (with: Malin Gawell, Ann-Sofie Köping Olsson and Marja Soila-Wadman) "Att se klart, i förundran: Konst och organisering", in: Johan Alvehus and Daniel Ericsson (eds.) Om undran inför företagsekonomin. Stockholm: Santérus Förlag, p. 108-126.
 • (2020) (with Michał Izak) " King Popiel, the killer mice and the story of the post-lie leadership", in: Wendelin Kupers, Matt Statler (eds) Leadership and Wisdom: Narrating the future responsibility. New York: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315232997
 • (2019) (with Ewa Bogacz-Wojtanowska) "Kobiety w organizacjach", in: Ewa Bogacz-Wojtanowska and Monika Kostera (eds.) Siłaczki, szefowie, społeczniczki: Polki organizatorki. Kraków: WUJ, p. 9-28.
 • (2019) "Boginie społeczne: Portret współczesnych Polek w organizacjach alternatywnych", in: Ewa Bogacz-Wojtanowska and Monika Kostera (eds.) Siłaczki, szefowie, społeczniczki: Polki organizatorki. Kraków: WUJ, p. 133-156.
 • (2019) (with Daniel Ericsson) "Introduction: Organizing hope", in: Daniel Ericsson and Monika Kostera (eds) Organizing Hope: Narratives for a better future, Cheltenham: Edward Elgar, p.1-13.
 • (2019) (with Michał Izak) "The is hope in organizing: Dialogic imagination against linearity", in: Daniel Ericsson and Monika Kostera (eds) Organizing Hope: Narratives for a better future, Cheltenham: Edward Elgar, p. 176-187.
 • (2019) (with Achilleas Karayiannis) "The inspirations of Heather Hopfl: Taking heart from radical humanism", in: Robert McMurray and Alison Pullen (eds) Beyond rationality in organization and management. London: Routledge, p. 54-72.
 • (2019) (with Jan Sowa) "Przetrwać interregnum", in: Jan Sowa (ed.) Solidarność 2.0. czyli demokracja jako forma życia. Warszawa: Bęc Zmiana, p. 41-58. (English translation" "Surviving interregnum", in: Jan Sowa (ed.) Solidarity 2.0 or democracy as a form of life. Warszawa: Biennale, p. 39-54.
 • (2018) "Wino z ważką", in: Renata Karkowska and Katarzyna Niewińska (eds) Opowiadania zebrane: Księga jubileuszowa dla prof. Andrzeja Sopoćki. Warszawa: WZUW, p. 175-179.
 • (2018) "O zarządzaniu i kontekście - dlaczego to jest ważne", in: Jakub Górka (ed.) System finansowy w muliperspektywie: Księga jubileuszowa dla prof. Mariana Górskiego. Warszawa: WZUW, p. 239-242.
 • (2018) (with Hugo Gaggiotti and Paweł Krzyworzeka) "Neglecting the anthropological origins of organizing: Causes and consequences", in: Tuomo Peltonen, Hugo Gaggiotti and Pater Case (eds) Origins of Organizing. Cheltenham: Edward Elgar, p. 48-68.
 • (2018) (with Łukasz Gaweł) "Wstęp: Etnografie, organizacja i kultura", in: Łukasz Gaweł and Monika Kostera (eds) Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: WUJ, p.7-16.
 • (2018) (with Hugo Gaggiotti and Paweł Krzyworzeka) "Neglecting the anthropological origins of organizing: Causes and consequences", in: Tuomo Peltonen, Hugo Gaggiotti and Peter Case (eds) Origins of Organizing. Cheltenham: Edward Elgar, p. 48-68, DOI:https://doi.org/10.4337/9781785368752.00009
 • (2018) (with Sylwia Ciuk and Juliette Koning) "Organizational ethnographies", in: Catherine Cassell, Ann L. Cunliffe and Gina Grandy (eds) QUalitative business and management research methods. London: SAGE, p. 270-285.
 • (2017) (with Michał Izak and Michał Zawadzki) "Introduction: The future of university education", in: Michał Izak, Monika Kostera and Michał Zawadzki (eds) The Future of University Education. London: Palgrave Macmillan, p. 1-16.
 • (2017) "2021: A campus Odyssey", in: Michał Izak, Monika Kostera and Michał Zawadzki (eds) The Future of University Education. London: Palgrave Macmillan, p. 309-328.
 • (2017) "Anti-Coda", in: Michał Izak, Monika Kostera and Michał Zawadzki (eds) The Future of University Education. London: Palgrave Macmillan, p. 329-336.
 • ( 2017) (with Michael Pirson) "Concluding observations", in: Monika Kostera and Michael Pirson (eds) Dignity and the Organization. London: Palgrave Macmillan, p. 245-247.
 • (2017) (with Michael Pirson) "Introduction to dignity and organization", in: Monika Kostera and Michael Pirson (eds) Dignity and the Organization. London: Palgrave Macmillan, p. 1-9.
 • (2016) (with Bogusław Nierenberg) "Wstęp. Komunikacja społeczna a zarządzanie humanistyczne”, in: Monika Kostera and Bogusław Nierenberg (eds) Komunikacja społeczna i zarządzanie humanistyczne, Kraków: WUJ, p. 9-16.

 • (2016) (wyth Joanna Średnicka) "Poezja i zarządzanie: Inspiracje dla menedżera humanisty”, in: Monika Kostera and Bogusław Nierenberg (eds) Komunikacja społeczna i zarządzanie humanistyczne, s. 151-168.

 • (2016) "Humanistic management", in: Barbara Czarniawska (ed.) A research agenda for management and organization studies. Cheltenham: Edward Elgar, p. 38-48.
 • (2016) "O Batesonowskiej perspektywnie ekologii zarządzania i uczenia sie organizacji", in: Monika Jaworska-Witkowska and Lech Witkowski (eds) Humanistyczne wyzwania eokologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce", Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, s. 230-249.
 • (2015) "Refleksje o zarządzaniu humanistycznym", in: Bogusław Nierenberg, Roman Batko and Łukasz Sułkowski (eds) Zarządzanie humanistyczne. Kraków: WUJ, s. 53-61.
 • (2015) "Collage narracyjny", in: Monika Kostera (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym", Warszawa: Sedno, s. 81-91.
 • (2015) "Wstęp", in: Monika Kostera (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym", Warszawa: Sedno, s. 9-24.
 • (2015) (with Jerzy Kociatkiewicz) " Marketing Beyond Seduction: Androgyny and the Untold Tale of Socially Responsible Advertising", in: Michał Izak (ed.) Untold Stories in Organizations. London: Routledge, p. 63-86.
 • (2014) "Opowieści i archetypy", in: Łukasz Sułkowski and Michał Zawadzki (eds) Nurt krytyczny zarządzania. Warszawa: Difin, s. 63-79.
 • (2014) "Studium przypadku a edukacja przedsiębiorczości", in: Monika Kostera (ed.) O przedsiębiorczości historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. WarszawaL Difin, s. 15-29.
 • (2014) "Studium przypadku a edukacja przedsiębiorczości", in: Monika Kostera (ed.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. WarszawaL Difin, s. 15-29.
 • (2014) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Towards sociological compassion: An introduction", in: Jerzy Kociatkiewicz and Monika Kostera (eds) Liquid Organization: Zygmunt Bauman and organization theory. Oxford: Rotledge, p. 1-12.
 • (2013) "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, czyli rzecz o naukowchacg", in: Monika Kostera (ed.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 71-88.
 • (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp",in: Monika Kostera (ed.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18..
 • (2013) "Przedmowa", in: Krzysztof Leja, Koncepcje zarządzania współczesną uczelnią. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 11-18.

 • (2013) "Manifest humanistyczny o zrównoważone zarządzanie", in: Łukasz Gaweł and Orzechowski (eds) Zarządzanie: Kultura-media-dziedzictwo. Kraków: Attyka, p. 9-14.

 • (2013) "Otoczenie organizacji: Perspektywa ekologii zarządzania ", in: Monika Kostera (ed.) Doradztwo organizacyjne: Ujęcie systemowe. Warszawa: Poltext, p. 39-60.

 • (2013) "Wstęp: System i organizacja", in: Monika Kostera (ed.) Doradztwo organizacyjne: Ujęcie systemowe. Warszawa: Poltext, p. 25-36.

 • (2012) (with Paweł Krzyworzeka) "Etnografia", in: Dariusz Jemielniak (ed.) Badania jakościowe: Podejścia i teorie. Warszawa: PWN. p. 167-188 .

 • (2012) (with Beata Glinka) "Wstęp", in: Beata Glinka and Monika Kostera (eds.) Nowe kierunki w orgnizacji i zarządzaniu: Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 13-26.

 • (2012) "Archetypy, opowieści archetypiczne i metafory", in: Beata Glinka and Monika Kostera (eds.) Nowe kierunki w orgnizacji i zarządzaniu: Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 155-170.
 • (2012) (with: Beata Glinka and Agnieszka Brzozowska) "Różnorodność kulturowa współczesnych orgnaizacji", Beata Glinka and Monika Kostera (eds.) Nowe kierunki w orgnizacji i zarządzaniu: Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 285-304.
 • (2012) "Zarządzanie na rynku doznań", in: Beata Glinka and Monika Kostera (eds.) Nowe kierunki w orgnizacji i zarządzaniu: Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 361-375.
 • (2011) "Studium przypadku w edukacji menedżerskiej: Wprowadzenie", in: M. Kostera (ed.) Organizacje w praktyce: Studia przypadku dla studentów zarządzania. Warszaw, Poltext, 7-19.

 • (2011) (with: Ewa Kruk and Arkadiusz Kłos) "Szef, zespół i muza: Zarządzanie organizacją artystyczno-kulturalną", in: M. Kostera (ed.) Organizacje w praktyce: Studia przypadku dla studentów zarządzania. Warszaw, Poltext, 21-82.

 • (2011) "Wstęp: Badania etnograficzne organizacji." in: M.Kostera (ed.) Etnografia organizacji: Badania polskich firm i instytucji. Sopot: GWP, s. 9-22.

 • (2011) "Zakończenie: Etnografieżycia codzienngeo w organizacjach." w: M.Kostera (ed.) Etnografia organizacji: Badania polskich firm i instytucji. Sopot: GWP, s. 378-385.

 • (2011) (with Martyna Śliwa) "Nowe tendencje w badaniach międzykulturowych i badaniach kultury." in: B. Glinka and A. Jelonek (eds.) Zarządzanie międzykulturowe. Kraków: Wydawnictwo UJ, p. 269-290.

 • (2010) "Tworzenie kultury organizacyjnej." in: J. Bogdanienko (ed.) Organizacja i zarządzanie w zarysie. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s. 148-155.

 • (2008) "Wprowadzenie: Zarządzanie jako nowoczesna dyscyplina akademicka. " in: Monika Kostera (Ed.) Nowe kierunki w zarządzaniu." Warszawa: WAiP, 17-30.

 • (2008) "Zarządzanie na rynku doznań. " in: Monika Kostera (Ed.) Nowe kierunki w zarządzaniu." Warszawa: WAiP, 393-410.

 • (2008) "Mythologies of organizational everyday life."  in: Monika Kostera (Ed.) Organizational Olympians: Heroes, heroines and villains of organizational myths, London: Palgrave-Macmillan, p. 1-8.

 • (2008) "Introduction."  in: Monika Kostera (Ed.) Organizational Olympians: Heroes, heroines and villains of organizational myths, London: Palgrave-Macmillan, 9-16.

 • (2008) "The mythologization of organization." In: Monika Kostera (Ed.) Organizational Epics and Sagas: Tales of organizations, London: Palgrave-Macmillan, p.9-13.

 • (2008) "Myth, metaphor and inspiration." In: Monika Kostera (Ed.) Mythical inspirations for organizational realities, London: Palgrave-Macmillan, p.9-15.

 • (2008) "Open Sesame or Pandora's Box? Concluding remarks on organizing, archetypes and the power of mythmaking." In: Monika Kostera (Ed.) Mythical inspirations for organizational realities, London: Palgrave-Macmillan, p.163-169.

 • (2007) "Wprowadzenie" (Organizational culture as subject of qualitative studies) in: (Edited book) Zarządzanie i rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, p. 119-136.

 • (2007) "Wprowadzenie." (Introductiion) In: Monika Kostera (Ed.) Kultura organizacji: Badania etnograficzne polskich firm. Gdańsk: GWP, p. 9-20.

 • (2007) "Zakończenie: Etnografie życia codziennego." Monika Kostera (Ed.) Kultura organizacji: Badania etnograficzne polskich firm. Gdańsk: GWP, p. 309-322.

 • (2007) (with Daniel Hjorth) "Introduction." In: Daniel Hjorth and Monika Kostera (Eds.) Entrepreneurship and the Experience Economy. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, p. 19-23.

 • (2007) "Kronos and Eros: Making sense of the experience economy." In: Daniel Hjorth and Monika Kostera (Eds.) Entrepreneurship and the Experience Economy. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, p. 283-293.

 • (2005) "Wstęp do polskiego wydania." (Introduction to the Polish edition) in: Sparkteam Korpolandia (Corporania). Gdańsk: GWP, p. 9-11.

 • (2005) (with Jerzy Kociatkiewicz) “The irony of identity: The story of Mostostal” in: Ulla Johansson and Jill Woodilla (eds.) Irony and organizations: Epistemological claims and supporting field stories. Malmö-Koege-Hendon-Abington: Liber, s. 275-288.

 • (2004) "The Modern Crusade: Missionaries of management come to Eastern Europe." in: Christopher Grey and Elena P. Antonacopoulou (eds.) Essential readings in management learning. London: Sage, p. 343-364.

 • (2003) „Od aktywisty do bossa: Historia polskiego kierownika 1950-2000” (From activist to boss: The story of the Polish manager 1950-2000.” In: Roch Sulima (ed.) Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI wieku. (The everyday life of the Poles at the turn of the XX and XXI centuries. Lomza: Stopka, p. 69-92.

 • (2003) "Męskie struktury – kobiece sieci: Od stereotypu do archetypu w organizowaniu." (Male structures; female networks: From organizational stereotypes to archetypes) in: Elżbieta Pakszys i Monika Baer (eds.) Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/ rodzaju. (Female cultures in gender studies) Poznań: Wydawnictwo Humaniora, p. 159-170.

 • (2003) “Etnografia jako metodologia badan organizacji.” (Ethnography as method for organization research) in: Ksiaga Jubileuszowa: Gospodarka i przedsiebiorstwo - nowe tendencje w zarzadzaniu.(Jubilee book: Economy and the enterprise, new tendencies in management) Warszawa: Wydawnictwo WZUW, p. 269-276.

 • (2003) (with Jerzy Kociatkiewicz) „Missing spirituality: Teaching Polish students how to manage ‘human resources’.” In: Richard Weiskopf (ed.) Menschenregierungskünste: Anwendungen poststrukturalistischer Analyse auf Management und Organisation. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, p. 280-303.

 • (2002) (with Mihaela Kelemen) “Introduction: Travelling in time and space on the winds of the transition.” In: Mihaela Kelemen and Monika Kostera (eds.) Managing the Transition: Critical Management Research in Eastern Europe. Palgrave, p. 1-12.

 • (2002) “Control: Accounting for the lost innocence.” In: Mihaela Kelemen and Monika Kostera (eds.) Managing the Transition: Critical Management Research in Eastern Europe. Palgrave, p. 111-127.

 • (2002) (with Jerzy Kociatkiewicz) “When reality fails: Science fiction and the fall of communism in Poland.” In: Mihaela Kelemen and Monika Kostera (eds.) Managing the Transition: Critical Management Research in Eastern Europe. Palgrave, 217-238.

 • (2002) “Space and silence” in: Heather Höpfl and Monika Kostera (eds) Interpreting the maternal organization. London-New York: Routledge, p. 224-234.

 • (2001) (with Jerzy Kociatkiewicz) "The Pope as organizing principle" in: Barbara Czarniawska and Rolf Solli (eds) Organizing metropolitan space and discourse. Malmo: Liber, p. 154-174.

 • (2001) "Zarządzać z wyobraźnią." In: Marek B. Kamiński (ed.) Tworzenie organizacji. Warszawa: WSPiZ, p. 141-160.

 • (2000) (with Beata Glinka) „Against medium: Economic education as medium for framing imagination.” In: Stephan Laske, Michael Habersam and Ekkegard Kappler (eds) Qualitätsentwicklung in Universitäten: Konzepte, Prozesse, Wirkungen. München – Mering: Rainer Hampp, s. 203-205.

 • (2000) (with Krzysztof Obłój) "The market as a mirror." in: Bogdan Wawrzyniak (ed.) Report on management: Globalisation and change – ways to the future. Warszawa: WSPiZ, p. 449-463.

 • (1998) (with Beata Glinka) “Nauka: od one best way do wielości?” in: Roman Kubicki (ed.) Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego: Wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Poznań: Humaniora, p. 79-90.

 • (1998) "Przedmowa." in: Antoni Ożyński My in oni w procesie restrukturyzacji: Studium przypadku pracy zespołowej w polskich warunkach. Warszawa: WSPiZ, p. 5-7.

 • (1997) „Ponowoczesne losy religii — udzial w dyskusji." In: Anna Zeidler-Janiszewska (ed.) O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata: Materiały z seminarium profesora Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury. Warszawa: Instytut Kultury, p. 163-164.

 • (1997) (with Andrzej K. Koźmiński) „Wartości i normy w zarządzaniu. Cztery teatry.” in: Jerzy Dietl and Wojciech Gasparski (eds) Etyka biznesu. Warszawa: PWN, p. 188-204.

 • (1997) (with Jerzy Kociatkiewicz) „Antropologia pustych przestrzeni.” in: Anna Zeidler-Janiszewska (ed.) Pisanie miasta – czytanie miasta. Poznan: Humaniora, p. 83-81.

 • (1996) „The manager’s new clothes: on identity transfer in post-1989 Poland.” in: Monica Lee, Hugo Letiche, Robert Crawshaw i Michael Thomas (eds) Management education in the new Europe: Issues of content and process. Management Education in the New Europe. Thomson Business Press, p. 194-211.

 • (1996) (with Kristina Genell) „The flying university: institutional transformation in Poland.” in: Monica Lee, Hugo Letiche, Robert Crawshaw i Michael Thomas (ed.) Management education in the new Europe: Issues of content and process. Management Education in the New Europe. Thomson Business Press, p. 226-246.

 • (1995) „The Missionaries of Management come to Eastern Europe.” in: Birgit Müller (ed.) A la recherche des certitudes perdues... : Anthropologie du travail et des affaires dans une Europe en mutation. (seminar proceedings) Berlin: Centre Marc Bloch, p. 153-182.

 • (1994) (with Stanisław Kownacki and Adrian Szumski) "Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi." in: Andrzej K.Koźmiński and Włodzimierz Piotrowski (eds) Zarządzanie: Teoria i praktyka. Warszawa: PWN, p. 257-310, fourth altered edition 2000.

 • (1994) (with Stanisław Kownacki) "Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji." in: Andrzej K.Koźmiński and Włodzimierz Piotrowski (eds) Zarządzanie: Teoria i praktyka. Warszawa: PWN, p..311-364, fourth altered edition 2000.

 • (1994) "Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe." in: Andrzej K.Koźmiński and Włodzimierz Piotrowski (eds) Zarządzanie: Teoria i praktyka. Warszawa: PWN p. 397-442, fourth altered edition 2000.

Up


Encyclopedia Entries

 • (2008) "Archetypes" in: Stewart Clegg and James R. Bailey (eds) International Encyclopedia of Organization Studies, London: Sage, p. 67-68.

 • (2012) "Etnografia organizacji." in: Krzysztof Konecki and Piotr Chomiczyński (eds.) Słownik socjologii jakościowej (Encyclopedia of Qualitative Sociology), Warszawa: Difin, p. 73-77.

Up


Publications in Polish Journals

National access academic and professional journals

 • (2018) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Organizacje: Nowe formy", w: Teatr Powszechny, (red.) Słownik Kultury. Forum Przyszłości Kultury. http://forumprzyszloscikultury.pl/2018/teksty/instytucje
 • (2001) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Art and organizing: Lessons for organization theory from the humanities" MBA Journal 50/3, p. 24-28.

 • (1998) „G jak Globalizacja.” MBA Journal 3/32, s. 18-19.

 • (1998) „Przywództwo a zmiana kulturowa: Jak robić rzeczy niemożliwe?” MBA Journal 2/32, s. 30-33.

 • (1995) (with Barbara Czarniawska-Joerges) "Teoria organizacji w obrazkach: Organizacja - maszyna; Organizacja - organizm." Przegląd Organizacji (non-refereed academic journal) 9, p. 8-11.

 • (1995) (with Barbara Czarniawska-Joerges) "Teoria organizacji w obrazkach: Organizacja - system polityczny; Organizacja - narzędzie władzy." Przegląd Organizacji 10, p.10-12.

 • (1995) (with Barbara Czarniawska-Joerges) "Teoria organizacji w obrazkach: Organizacja - mózg; Organizacja - więzienie psychiczne." Przegląd Organizacji 11, p. 10-12.

 • (1995) (with Barbara Czarniawska-Joerges) "Teoria organizacji w obrazkach: Organizacja - kultura; Organizacja - teatr." Przegląd Organizacji 2, p. 9-11.

 • (1995) (with Barbara Czarniawska-Joerges) "Teoria organizacji w obrazkach: Organizacja - struktura dyssypatywna." Przegląd Organizacji 1, p. 9-10.

 • (1995) (with Barbara Czarniawska-Joerges) "Teoria organizacji w obrazkach: Organizacja - tekst; Organizacja - świątynia." Przegląd Organizacji 2, p. 17-20.

 • (1995) (with Andrzej K. Koźmiński) "Cztery teatry: Normy i wartości w zarządzaniu, część I." Przegląd Organizacji 5, p. 10-13.

 • (1995) (with Andrzej K. Koźmiński) "Cztery teatry: Normy i wartości w zarządzaniu, część II." Przegląd Organizacji 7, p. 10-13.
 • (1994) (with Maciej Wicha) "Ponad blokami: Organizacja i otoczenie." Przegląd Organizacji 2 p. 7-10.

 • (1994) "Wiedza po modernizmie." Przegląd Organizacji 6: 24-25.

 • (1994) "O nazywaniu rzeczy." Przegląd Organizacji 11, p.12-14.

 • (1993) "Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym." Przegląd Organizacji 1, p. 25 28.

 • (1993) (with Aleksander Chrostowski) "Strategia partii politycznych." Przegląd Organizacji 2, p. 5 7 .

 • (1993) "Role społeczne menedżera." Przegląd Organizacji 7, p.10 11.

 • (1993) "Kształcenie menedżerów." Rzeczpospolita 7/3351, p. 2.

 • (1993) (with Aleksander Chrostowski) "Styl zarządzania." Rzeczpospolita - kobieta interesu 21/3365, p. VI.

 • (1993) "Po komunizmie i kapitalizmie." Przegląd Organizacji 8, p.7 9.

 • (1992) "Polityka wynagrodzeń." Businessman 02, p. 53-54.

 • (1992) "Znaleźć dobrego pracownika." Businessman 03, p. 54-57.

 • (1990-1993) 14 articles in management journals Zarządzanie and Businessman which titles I have lost

 • (1992) "Etyka zarządzania". Przegląd Organizacji 1, p. 16 18.

 • (1992) "Czym jest etyka zarządzania". Przegląd Organizacji 2, p. 18 19.

 • (1992) "Nowoczesne zasady etyczne". Przegląd Organizacji 3, p. 22 23.

 • (1992) "Narzędzia oddziaływania na poziom etyczny organizacji". Przegląd Organizacji 4, p. 11 12.

 • (1992) "Ograniczenia etyki". Przegląd Organizacji 8, p.14 15.

 • (1992) "Planowanie polityki zatrudnienia." Przegląd Organizacji 11, p. 24 25.

 • (1992) "Planowanie polityki zatrudnienia II." Przegląd Organizacji 12, p. 26 27 .

 • (1991) (with Maciej Trybuchowski) "Rachunkowość - język międzynarodowy". Przegląd Organizacji 2.

 • (1991) "Jak analizować case?" Przegląd Organizacji 9, p.28 31.

 • (1990) "Piąta funkcja zarządzania". Przegląd Organizacji 1, p.12 13.

 • (1990) "Kreatywne przedsiębiostwo". Przegląd Organizacji 2 3.

 • (1990) "Spółdzielczość: Organizacje federacyjne". Przeglad Organizacji 6 p. 28 30.

 • (1990) "Polityka personalna". Przegląd Organizacji 7 10.

 • (1989) "Kultura i kultura organizacyjna". Przegląd Organizacji 8, p. 21 23.

 • (1987) (with Monika Mizielińska) "Megatrendy nowego wieku". Przegląd Organizacji 4, p.45 47.

Up


Book Reviews

published in academic journals

 • (2005) "Book review: Daniel Hjorth, Chris Steyaert, Narrative and discoursive approaches in entrepreneurship: A second movements in entrepreneurship book, Edward Edgar." Scandinavian Journal of Management 21, p. 473-481.

 • (2003) “Book review: Managing professional identities: Knowledge, performativity and the ‘new’ professional, edited by M. Dent and S.Whitehead. Routledge, 2002.” Gender, Work and Organization. 10/1, p. 120-125.

 • (2002) "Book review: Yiannis Gabriel: Storytelling in Organizations.” Human Relations 55/6, p. 728-734.

 • (2000) "Book review: Krzysztof Konecki: Lowcy glow (The headhunters)" Human Resource Development International 3-4, p. 499-504.

 • (2000) „Bogactwo z wiedzy: Review of Stefan Kwiatkowski: Przedsiebioczosc intelektualna: Bogactwo z wiedzy.” MBA Journal 45/5, s. 46-47.

 • (2000) “Review of Zoltán Antal-Mokos: Privatization, Politics, and Economic Performance in Hungary” Organization Studies 20/6, p. 1065-1068.

 • (1999) “Jak pisac teksty naukowe? Review of Karen Golden-Biddle and Karen D. Locke: Composing qualitative research”. MBA Journal.

 • (1999) “Odnawianie przedsiębiorstwa: Review of Bogdan Wawrzyniak Odnawianie przedsiębiorstwa: na spotkanie XXI wieku”. MBA Journal 39/3, p. 46, 54.

 • (1999) “Myślenie obrazujące." Review of Gareth Morgan: Imaginization: New mindsets for seeing, organizing, and managing.” MBA Journal 37/1, p. 48-49.

 • (1998) „Godne uwagi: Review of Barbara Czarniawska: Organisationsteori pa svenska.” MBA Journal 35/5, p. 45-46.

 • (1997) „Book review: O ideach, które kształtuja drogę: Refleksje nad książką pod red. Barbary Czarniawskiej i Guje Sevón: Translating Organizational Change," Organizacja i Kierowanie 2(88), p. 43-48.

 • (1994) „Book review: Burkard Sievers: Work, Death and Life itself.” Przegląd Organizacji.

 • (1993) „Book review: Barbara Czarniawska-Joerges: Exploring complex organizations.” Przegląd Organizacji.

Up


Conference Papers

 • (2021) (with: Malin Gawell, Ann Sofie Köping and Marja Soila-Wadman) "Att undra inför konsten", FEKIS, Göteborg, Sweden, online.
 • (2021) (with: Jerzy Kociatkiewicz) "Back to the garden", Copenhagen: SCOS, online.
 • (2020) "Gospodarka współdzielenia? Zarządzanie dla dobra współnego", Łódź, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, online.
 • (2020) (with: Zofia Łapniewska) "The visible hand and women's involvement in managing for the comon good", Warsaw: From Cooperativism to Commoning, online.
 • (2020) (with: Malin Gawell, Ann Sofie Köping and Marja Soila-Wadman) "Att se klart, i förundran: Kultur och organisering", Södertörn högskola, högre seminarium i företagsekonomi (organized by Cecilia Gullberg, Tommy Larsson Segerlind and Fakhreddin Rad), online.
 • (2020) (with: Malin Gawell, Ann Sofie Köping and Marja Soila-Wadman) "Att se klart, i förundran", Asplundseminarium Linneuniversitetet, (organized by Johan Alvehus and Daniel Ericsson), online.
 • (2020) (with: Anna Modzelewska and Marta Szeluga-Romańska) "Social communication in the Antropocene: New implications for humanistic management", Humanistic Management Conference, Unity in Diversity, online
 • (2020) "The is notning I can do... Organizing in a tin can", QSCOS, online SCOS.
 • (2019) (with Malin Gawell and Ann Sofie Köping) "Sökande efter lösningar", FEKIS, Sweden, Gävle.
 • (2019) (with Jerzy Kociatkiewicz and Anna Zueva) " In which the spectre of capitalism in the business school is exposed through demonstration of the nomenclatural ontology of the ghost", paper presented at SCOS, York.
 • (2019) "Going North - with my mother Krystyna and Heather Hopfl", paper presented at Telling Human Stories: Management, the humanisties and the moral imagination, York.
 • (2017) (with Jerzy Kociatkiewicz) "The body in the library", paper presented at SCOS, Rome.
 • (2016) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Here be ghosts, here be dragons", paper presented at SCOS, Uppsala.
 • (2015) (with Jerzy Kociatkiewicz) "At home in the world: Tales of disalienated work", paper presented at SCOS, Nottingham.
 • (2014) (with Hugo Gaggiotti and Paweł Krzyworzeka) "More than a Method? Refounding organizational ethnography as a style of social imagination", paper presented at EGOS, Rotterdam (The Netherlands).
 • (2012) (with Jerzy Kociatkiewicz) “Into the organizational labyrinth”, paper presented at SCOS, Barcelona (Spain).
 • (2011) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Sherlock Holmes and the rational manager." Paper presented at CMS, Naples (Italy).

 • (2010) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Fast and slow: An experiential dialogue." Paper presented at EGOS, Lisbon (Portugal).

 • (2009) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Telling stories together." Paper presented at EGOS, Barcelona (Spain).

 • (2008) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Empty spaces " paper presented at the Architecture and Social Architecture workshop, EIASM, Bruxelles.

 • (2008) (with Jerzy Kociatkieiwcz) "The narrative collage as research method". Paper presented at the Art of Management workshop, Essex University.

 • (2008) (with Dariusz Jemielniak) "Narratives of Irony and Failure in Ethnographic Work." Telling Tales, Qualitative Research in Management and Organization Conference Qualitative Research in Management and Organization Conference, Albuquerque, USA

 • (2006) "After Kronos: Management in search of a new archetype" Paper presented at the Third Art of Management Conference (international conference), Kraków, Poland.

 • (2005) "Gender and Technology: Images of humans and computers in Polish press." Paper presented at Critical Management Studies (international conference) Cambridge  (UK).

 • (2004) "Experiencing the transition". Paper presented at EGOS (international conference) Ljubljana (Slovenia).

 • (2002) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Shadows of silence." EGOS (international conference) Barcelona (Spain).

 • (2001) "When spaces meet: Spirituality and organizing," (international conference) Spacing and Timing, Palermo (Italy).

 • (2001) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Inhuman relations: Teaching Polish students how to manage human resources." Personnel, Organization, Poststructuralism, (international conference) Innsbruck (Austria).

 • (1999) (with Jerzy Kociatkiewicz) "The Pope as organizing principle." Managing the Big City II, (international conference) Göteborg (Sweden).

 • (1999) "The cultural context of organizing: Social understandings of control." Report on Management Conference, (international) Warszawa (Poland).

 • (1999) (with Mary Jo Hatch and Andrzej Kozminski) "The Master Manager: Myths from the West.". Critical Management Conference (international), Manchester (UK).

 • (1999) "Tales of organizing, love and hate." Aesthetics II (international), Bolton (UK).

 • (1998) "Przywództwo a zmiana kulturowa: Jak robić rzeczy niemożliwe?" Krytyczna Teoria Organizacji (Polish conference), LKAEM, Warszawa (Poland).

 • (1997) "Prakseologia a neopragmatyzm: Dwa dysursy o etyce i działaniu." Krytyczna Teoria Organizacji (Polish conference), LKAEM, Warszawa (Poland).

 • (1997) "Control: Accounting for the lost innocence." Euroconference: Mapping Diversity in Practices and Theories of Managerial Control. (international conference) Palermo (Italy).

 • (1997) (with Jerzy Kociatkiewicz, Dariusz Jasiński, Dariusz Jemielniak, and Yga Kostrzewa) "Warsaw indefinite: The poetics of the city." Managing Big City (international conference), Gothenburg (Sweden).

 • (1997) (with Jerzy Kociatkiewicz) "The anthropology of empty spaces.” (international conference) The Emtpy Space, SCOS Warsaw (Poland).

 • (1997) (with Dariusz Jasiński) "The roleplaying system: Organizations as conversational realities.” (international conference) The Empty Space, SCOS Warszawa (Poland).

 • (1997) (with Krzysztof Bernady and Jerzy Kociatkiewicz) "The anthropology of chaos: Anarchy and organizing” (international conference) The Emtpy Space, SCOS Warszawa (Poland).

 • (1997) (with Jerzy Kociatkiewicz) "The clarity of darkness: Experiencing gothic anthropologyOrganizations After Dark? (international conference) Bolton (UK).

 • (1997) (with Dariusz Jemielniak and Marta Kuszewska) "Darkness organized” Organizations After Dark? (international conference) Bolton (UK).

 • (1996) "Things falling down: Deconstruction happening at Warsaw University.” Symbols of Oppression (international conference), Bolton (UK).

 • (1996) (with Jerzy Kociatkiewicz) "Templates of ideas: On the translation of ideas into paper (and back again).” Translations (international conference), Malahide (Ireland).

 • (1996) (with Beata Glinka) "Entransed: Translating the idea of translation.” Translations (international conference), Malahide (Ireland).

 • (1996) (with Dariusz Jasiński) "Ads Fantastic: A misreading.” Translations (international conference), Malahide (Ireland).

 • (1996) (with Andrzej K. Koźmiński) "Paradygmat zarządzania.” (Polish conference) Warszawa (Poland).

 • (1996) (with Krzysztof Bernady, Dariusz Jasiński, Beata Glinka, Przemyslaw Hensel, Jerzy Kociatkiewicz, Tomasz Ludwicki and Adrian Szumski) "Medium and Misreading: The Polish presidential campaign as not intended to be read.” (international conference) SCOS Los Angleles (USA).

 • (1996) (with Beata Glinka) "Against Medium: Economic education as medium for the framing of imagination.” (international conference) SCOS Los Angeles (USA).

 • (1996) (with Andrzej K.Koźmiński) "Four Theaters: The norms and values of Polish management.” (international conference) SCOS Los Angeles (USA).

 • (1995) "The Polish Culture of Organising: Continuity and change.” in: Transformations in managing organisations in Central and Eastern European Countries. (Polish conference), Warszawa: Poltext, p. 175-188.

 • (1995) "From 'Cadres' to 'Resources': Development of HRM in Poland." Human Resource Management (Polish conference), Warszawa (Poland).

 • (1995) "The Time of Janus: On managerial responses to change in Poland." Conference on Transformation of East European Enterprises (international conference), Chemnitz (Germany).

 • (1995) "The manager's new clothes: The transfer of identity in Poland after 1989." EMOT Workshop (international workshop), Cambridge (UK).

 • (1995) "The Kitsch-Organization" Organizational Aesthetics (international conference), Bolton (UK).

 • (1995) " The Manager's New Clothes: The transfer of identity in Poland after 1989." (international conference) SCOS Turku (Finland).

 • (1995) (with Kristina Genell) "The Flying University: An ambiguous heritage of the Polish education system" (international conference) SCOS Turku (Finland).

 • (1994) (with Andrzej K. Koźmiński) "Four theaters: Norms and values in management." Ethics in Business (Polish conference), Lodz (Poland).

 • (1992) "Polish management education Action program." (panel participant) Modernizing Management Development in Poland (Polish conference), Warszawa (Poland).

 • (1991) (with Krzysztof Obłój) "Polish Privatization Program: Remarks on actoion, symbolism and cultural barriers". (international conference) Valhalla Conference, SCOS, Copenhagen (Denmark).

 • (1988) (with Andrzej Mroczkowski and Krzysztof Obłój) "A Comparative Study of Social Understandings of Management Concepts in the USA and Poland". 14th Annual Meeting of EIBA (international conference), Berlin (Germany).

Up


Other academic (non refereed)

 • (2019) "O czym śnią komputery?", in: Szymon Rogiński, Internety (photographic album). Warszawa: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, p. 60-61.
 • (2000) “Reclaiming the voice: a reflection on some silenced ones.” Human Resource Development International 3/1, p. 9-13 (research note).

 • (1998) "Przedmowa" (Introduction) in: Antoni Ożyński My i oni w procesie restrukturyzacji. (Us and them in a change process). Warszawa: WSPiZ.

Up


Popular and Professional Publications

Current popular publications and interviews.

 • (1993) "Kształcenie menedżerów." Rzeczpospolita 7/3351, p. 2.

 • (1993) (with Aleksander Chrostowski) "Styl zarządzania." Rzeczpospolita - kobieta interesu 21/3365, p. VI.

 • (1992) "Zarządzanie potencjałem społecznym." Rzeczpospolita 144/3182, p.2.

 • (1992) "Przyjąć, nie przyjąć." Rzeczpospolita 162/3200, p.2.

 • (1992) "Rekrutacja." Rzeczpospolita 191/3229, p.2.

 • (1992) "System ocen pracowników." Rzeczpospolita 197/3235, p. 2.

 • (1992) "Wartościowanie pracy." Rzeczpospolita 203/3241, p.2.

 • (1992) "Kształcenie i rozwój personelu." Rzeczpospolita 215/3253, p.2.

 • (1992) "Wynagradzanie." Rzeczpospolita 233/3271, p.2.

 • (1992) "Dyrektor ds. personelu." Rzeczpospolita 239/3277, p.2.

 • (1992) "Organizacja działu personalnego." Rzeczpospolita 245/3283, p.2.

 • (1992) "Planowanie karier." Rzeczpospolita 251/3289, p.2.

 • (1992) "Rady dla poszukujących pracy" Rzeczpospolita 257/3295, p.2.

 • (1992) "Rady dla poszukujących pracy 2" Rzeczpospolita 263/3301, p.2.

 • (1992) (with Aleksander Chrostowski) "Porozmawiajmy o etyce w biznesie." Rzeczpospolita 268/3306, p.2.

 • (1992) (with Aleksander Chrostowski) "Krótka historia marketingu." Rzeczpospolita 274/3312, p.2.

 • (1992) "Profesja menedżerska w punkcie zwrotnym." Rzeczpospolita 292/3330, p.2.

 • (1988) "Dobre rady dla szefa." Kierunki 0214, p.3.

 • (1988) "I ty możesz być szefem." Kierunki 0313, p.7.

 • (1987) (with Monika Mizielińska) "Optymistyczna wizja świata." Kierunki 0614.

 • (1987) "Czy warto studiować?" Kierunki 1004, p. 1, 4.

 • (1987) "Bohater naszych czasów." Kierunki 0913.

 • (1987) "Pochwała dwujęzyczności." Kierunki 1129, s.7.

 • (1987) "Musimy czy możemy?" Kierunki 1206 .

Up


Special Issues

 • (2020) (with Marcin Laberschek) Guest Editor of the special issue "Organizational shadow", Culture Management, 21 (4)

 • (2015) (with Hugo Gaggiotti, Ricardo Bresler and B. San Román, B) Guest Editor of the special issue " Nuevos enfoques sobre nomadismo, desplazamiento y transitoriedad",Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XIX, 19.

 • (2011) - (with Jerzy Kociatkiewicz) Guest Editor of the speical issue "Organizing Transitional Space", Tamara Journal for Critical Organization Inquiry, 9/3-4.
 • (2000) Guest Editor of the speical issue “The Empty Space”, Culture and Organization, 6/1.

 

Up


Academic Theses

 • (1983) Hemsprakslarare och deras elever (Teachers of native languages and their pupils). C-uppstats (University Diploma Work), Lund: Lunds universitet.

 • (1988) Nowa fala w zarządzaniu. (The New Wave in management). Master's Thesis, Warszawa: School of Management, Warsaw University.

 • (1990) Szwedzki styl zarządzania: Przejawy, uwarunkowania, kierunki rozwoju. (The Swedish style of management: Characteristics, conditions, directions for development). Doctoral Thesis, Warszawa: School of Management, Warsaw University.

Up


Poetry

 

Up


Impact and Influence

Selected Reviews of my Recent Books

Occupy management! (2014), Routledge.

Gabriel, Yiannis (2014) Book Review, Management Learning, 45/4, p. 499- 503.

"In its playful style, its photographic illustrations from the author's valuable collection, its joyful spirit, and its totally uninhibited mix of personal storytelling and poetry draws the reader into the author's private life with the free ranging discussion of ideas; this book provides a welcome antidote to the stifling straightness of much academic writing.

This will, of course, displease many scholarly readers who may turn to the author and say "With what authority do you speak?" "Who entitles you to speak like this?" I am sure that, as someone who grew up in Communist Poland, the author will have no difficulty in answering back "I write what I wish and those who want to read my work can; those who don't are not forced to do so." This then is not a book for those who would like a linear engagement with management, positive or critical. It is a book that will interest and maybe inspire those who feel that the time is ripe to start thinking and talking about management in a different way, neither glamorizing it nor vilifying it but beginning to reclaim it, or, as the book's title suggests "occupy it."[...]

As someone who has long been fascinated by the unmanaged and unmanageable qualities of life in and out of organizations, I was not won over by Kostera's attempt to reclaim and recycle management. I agree that there is much that management can accomplish and even more that it may accomplish if shorn of its managerialist reflexes. It would, of course, be naive to believe that life
without management would be remotely possible. Yet, there is a lot that lies beyond the remit of management and this book offers a prime example: in not seeking to manage the thought processes of the reader, in creating unmanageable spaces, it seeks to encourage the kind of surprise and serendipity that can never be planned or organized. For this reason alone, but also for many others, it deserves to succeed."

 

Mythology Trilogy:

 • Kostera, Monika (2008) (Edited book) Organizational Olympians: Heroes, heroines and villains of organizational myths. London: Palgrave.

 • Kostera, Monika (2008) (Edited book) Organizational Epics and Sagas: Tales of organizations. London: Palgrave.

 • Kostera, Monika (2008) (Edited book) Mythical Inspirations for Organizational Realities. London: Palgrave.

“Monika Kostera has completed an extensive book project of not only one edited volume but altogether three volumes in her trilogy on organizational myths, epics and sagas. This is a heroic act in many ways, not only in finding a publisher for such an ambitious project [.], but also in inviting 42 contributions while creating a meaningful whole and a consistent plot for the trilogy. In my opinion, Monika Kostera has succeeded very well in this endeavour: the trilogy reflects her genuine insights and extensive experience in this field of research. It was a pleasure to read chapters that addressed the themes from many versatile angles yet created a consistent whole, written by authors from many different nationalities and backgrounds.” (p. 225; Koivunen, Nina (2010) "Book review Trilogy: I Organizational Olympians. Heroes and Heroines of Organizational Myths, II Organizational Epics and Sagas. Tales of Organizations, III Mythical Inspirations for Organizational Realities, Monika Kostera (Ed.)", Scandinavian Journal of Management, 26/2, p. 225-226).

other reviews:

Land, Chris (2010) "Book review", Critical Perspectives on International Business, 6/4)

 

 • Kostera, Monika (2007) (edited with Daniel Hjorth) Entrepreneurship and the Experience Economy. Copenhagen: Copenhagen Business School Press. .

“One of the advantages of this book is the clear structure adopted by all the authors [...][t]he strength of the book clearly lies also in the many empirical studies from various fields that are used to exemplify entrepreneurial processes and actions from the experience economy. Some of the contributors even experienced their own magic moments arising from the entrepreneurial initiatives that help them to understand the very essence of the experience economy, thus adding to the value of the book. [...]Some authors also use metaphors to illustrate entrepreneurship in the experience economy referring to mythological figures and beings from other worlds - all of which make the book more interesting and comprehensible. Finally, as interest in the experience economy has been growing and research on the subject is expanding, the concluding chapter describes among other things certain research methods that could be used for the further exploration of entrepreneurship in the experience economy.” (p. 126; Milczarczyk, Aneta (2009) "Book review: 'Entrepreneurship & the Experience Economy' ; by Daniel Hjorth and Monika Kostera (eds.)", Scandinavian Journal of Management, 25/1, p. 125-126)

 

 • Hatch, Mary Jo, Monika Kostera, and Andrzej Kozminski (2005) The three faces of leadership: Manager, artist, priest. Blackwell Publishing.

 

“This is an intriguing and well-written book about the changing face of leadership and the institution of management, described, analysed and illustrated through the techniques of storytelling, theatre metaphor and Greek mythology. Inspired by three distinct background stories and driven by the authors' very specific interests in this subject, it is a book that is thriving in its unique character and combination of ideas which targets a wide audience of practitioners and academics. [.] Overall, this book benefits from several key strengths. It not only provides a vivid and convincing rationale about the importance of stories and the skill of story-telling but also presents the technique of story-telling in a way that is highly accessible for a large audience. [.] Further, the book is wonderfully written with a clear talent for combining strains of thought and choosing stories in a way that the reader may find it hard to put the book down before reaching page 100.” (p. 478-479; Jepson, Doris (2008) "Book Review: Mary Jo Hatch, Monika Kostera and Andrzej K. Kozminski, The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Leadership, 4/4, p. 477-481).

other reviews:

Taylor, Steven S. (2007) "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Journal of Organizational Change Management, 20/1, p. 150-153)

Bridgman, Todd (2007) "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Personnel Review, 36/3, p. 494-496)

Fisscher, Olaf (2006) "The three faces of leadership. By Mary Jo Hatch, Monika Kostera and Andrzej K. Kozminski", R&D Management, 36/5, p. 547-548)

Nissley, Nick; Buswick, Ted; Seifter, Harvey (2005) "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Journal of Business Strategy, 26/5, p. 78-78.

Moss, Richard (2005) "The Three Faces of Leadership", Personnel Today, 11/29, p. 38-38)

 • Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych. (Anthropology of organization: Methodology of field research). Warsaw: PWN.

Jemielniak, Dariusz (2005) "'Antropologia organizacji'(M. Kostera)", Organizacja i kierowanie, no. 2)

 

 • Höpfl, Heather and Monika Kostera (eds.) (2002) Interpreting the maternal organization. London-New York: Routledge.

The organization, argue the editors, has relied too heavily, almost exclusively, on paternalistic imagery of power and control at the expense of the maternal. When organizations do recognize the role of mother, it stands as an abstraction of the pain associated with labor. The subsequent chapters of the book provide detailed, diverse and often obscure images of what it means for an organization to be maternal. The book may breed new life into the systematic exploration of a topic that goes back at least as far as Freud.” (p. 390; Kayes, D. Christopher (2003) "Interpreting the Maternal Organization (Book)", Management Learning, 34/3, p. 390-392)

 

Citations in Peer Reviewed Journals

My work not only appears but has also been extensively cited in a wide range of international peer reviewed journals. Articles citing my work have recently appeared, inter alia, in the following journals: Academy of Management Learning & Education, Academy of Management Review, American Journal of Economics and Sociology, Canadian Journal of Administrative Sciences, Ethnography, European Planning Studies, Human Relations, International Journal of Hospitality Management, International Journal of Human Resource Management, International Small Business Journal, Journal of Business Research, Journal of Management Studies, Journal of Organizational Behavior , Journal of Organizational Change Management, Journal of Urban Technology, Journal of World Business, Leadership, Organization Studies, Organization, Management Learning, Organizational Dynamics, Organizational Research Methods, Personnel Review, Post-Communist Economies, Project Management Journal, Scandinavian Journal of Management, Social Science, Text & Talk.

 

Citations in Monographs

My work has been cited in books, for example the following published in the English language:

Bauman, Zygmunt (2000) Liquid Modernity, Polity Press.

Bauman, Zygmunt (2002) Society Under Siege,  Polity Press.

Bauman, Zygmunt and Benedetto Vecchi (2004) Identity, Polity Press.

Clandinin, D. Jean (2006) Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a methodology. Sage.

Clegg (2001) The International Handbook of Organizational Culture and Climate, John Wiley & Sons.

Czarniawska, Barbara (1997) Narrating the Organization: Dramas of Institutional Identity, University Of Chicago Press.

Czarniawska, Barbara (2000) A City Reframed: Managing Warsaw in the 1990s, Routledge.

Czarniawska, Barbara (2004) Narratives in Social Science, Sage.

Czarniawska Barbara and Heather Hopfl (eds) (2002) Casting the Other: The Production and Maintenance of Inequalities in Work Organizations, Routledge.

Dunn, Elizabeth (2004) Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor, Cornell University Press.

Elliott, Carole and Sharon Turnbull (2005) Critical Thinking in Human Resource Development, Routledge.

Gabriel, Yiannis (2004) Myths, Stories, and Organizations: Premodern Narratives for Our Times, Oxford University Press.

Gallos, Joan V.& Edgar Schein (ed.) (2006), Organization Development, foreword by Edgar H. Schein, Jossey-Bass.

Grant, David , Cynthia Hardy, Clifford Oswick, and Linda Putnam The SAGE Handbook of Organizational Discourse, Sage.

Grey, Christopher John and Elena Antonacopoulou (2004) Essential Readings in Management Learning. Sage.

Hatch, Mary Jo and Ann L. Cunliffe (2006) Organization Theory: Modern, symbolic and postmodern perspectives. Oxford University Press.

Hatch, Mary Jo and Majken Schultz (2008) Taking Brand Initiative: How companies can align strategy, culture, and identity through corporate branding. Josey-Bass.

Prasad, Anshuman (2003) Postcolonial Theory and Organizational Analysis: A Critical Engagement, Palgrave Macmillan.

Roney, Jennifer (2000) Webs of Resistence in a Newly Privatized Polish Firm, Routledge.

Rugman, Alan M. and Thomas L. Brewer (eds) (2001) Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press .

Tsoukas, Hardimos and Christian Knudsen (2005) The Oxford handbook of Organization Theory: Meta-theoretical perspectives. Oxford University Press.

Verdery, Katherine (2003) The Vanishing Hectare: Property and Value in Postsocialist Transylvania, Cornell University Press.

Woodall, Joan (2004) New Frontiers in Human Resource Development, Routledge.

 
     

 

 

 

 

Up

Back to index